ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หมู-ไก่ แปรรูป (จากงานวิจัย) ปลอดภัยเก็บได้นาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คมแข พิลาสสมบัติ
เจ้าของผลงานร่วม พัชรินทร์ ภักดีฉนวน
คำสำคัญ แหนมหมู;ไก่กอและ;หมู-ไก่ แปรรูป (จากงานวิจัย) ปลอดภัยเก็บได้นาน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เนื้อไก่หรือเนื้อสุกรปลดระวางที่จำหน่ายในตลาด หากจำหน่ายไม่หมด พ่อค้าจะนำไปแปรรูปซึ่งจะต้องใช้สารเคมีและตกค้างในอาหาร งานวิจัยเพื่อศึกษาการแปรรูปเนื้อสัตว์เก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิห้อง มีขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน น่าสนใจ แปลกใหม่จำนวน 2 เรื่องคือ แหนมเนื้อสุกรแบบกึ่งแห้ง เพิ่มกระบวนการให้ความร้อนหลังการหมักเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกรอบ เก็บได้นานโดยไม่ต้องแข่ตู้เย็น และไก่กอและในรีทอร์ท เพาช์ มีกระบวนการผลิต คลุกเครื่องแกง 3 รอบก่อนใส่ถุงสุญญากาศแล้วนำไปฆ่าเชื้ออีกรอบ จึงมั่นใจได้ในความอร่อย สะอาด ปลอดภัย สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 1 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://161.246.34.107/animal/data/training/conference5/presentation/Patcharin.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง