ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนจากข้อมูล Geolocation ตามมาตรฐาน Google Maps
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อารยา สุขนิตย์
เจ้าของผลงานร่วม สุรสิทธิ์ ศักดา
คำสำคัญ กูเกิ้ลแมพ;กูเกิ้ลเอพีไอ;สูตรคำนวณระยะทาง;การระบุพิกัด;เส้นทางการท่องเที่ยว
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเลือกชุมชนต้นแบบ คือ อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยวัดระดับความพึงพอใจด้วยข้อกำหนดของการทดสอบระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ที่ 4.82 อยู่ในระดับมากที่สุด การนำระบบสารสนเทศนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้มากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/240022/163782
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนจากข้อมูล Geolocation ตามมาตรฐาน Google Maps is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง