ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัคซีนปลานิล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เจนนุช ว่องธวัชชัย
คำสำคัญ โรคสเตรปโตคอกโคซีส;ปลานิล
หน่วยงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปลานิลมีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มสัตว์น้ำจืด แต่การเลี้ยงปลาหนาแน่นในบ่อ ทำให้มีของเสียสะสมมาก เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อในฟาร์มซึ่งจะทำให้ปลาตาย เกษตรกรผู้เลี้ยงก็ต้องใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาโรคปลา ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและมีสารตกค้างในเนื้อปลาด้วย วัคซีนลูกปลานิล มีหลักการคือ การแยกเชื้อจากปลาที่ป่วยนำมาพิสูจน์เชื้อโดยเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรง นำไปทดลองและพัฒนาจนเป็นวัคซีนสำหรับลูกปลานิล นำมาฉีดให้กับตัวปลา ผลการวิจัยสามารถผลิตวัคซีนได้ในราคาถูกมาก ประมาณ 50 สตางค์/ปลา 1 ตัว ซึ่งแทบไม่มีผลต่อต้นทุนการเลี้ยงปลานิล มีอัตราการรอดชีวิตจากการเลี้ยงรวมกันในกระชังถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญช่วยลดปริมาณยาที่ตกค้างในเนื้อปลา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.research.chula.ac.th/web/Prize_Research/rsOther/file/54aw122.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วัคซีนปลานิล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง