ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มยุรฉัตร เผือกไร่
เจ้าของผลงานร่วม สายฝน พุดหอม , สังคม เตชะวงค์เสถียร , สนั่น จอกลอย
คำสำคัญ เก็บรักษาแก่นตะวัน;แก่นตะวัน;อินนูลิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การยืดอายุการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันด้วยการใช้ถุงพอลิเอทธิลีน ที่มีการเจาะรูระบายอากาศและอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวันสด โดยคัดเลือกหัวแก่นตะวันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตัดแต่ง และบรรจุใส่ในถุงพอลิเอทธิลีนขนาด 5x8 นิ้ว เจาะรู (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซ.) จำนวน 4 และ 8 รู และแบบไม่เจาะรูเป็นชุดควบคุม เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5oC และอุณหภูมิห้อง (28±2oC) ผลการทดลอง แก่นตะวันที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องมีการเสื่อมสภาพที่เร็วโดยแก่นตะวันที่เก็บในถุงไม่เจาะรู ในสัปดาห์ที่ 2 เกิดการงอกของหัวใหม่และเน่าเสีย และแบบเจาะรู 4 และ 8 รู สามารถยืดอายุการเก็บในอุณหภูมิห้องได้อีก 7 และ 4 สัปดาห์ จึงเกิดการงอกและเน่าเสีย เนื่องจากมีการระบายอากาศจึงทำให้เก็บรักษาได้นานกว่าแบบไม่เจาะรูในอุณหภูมิห้อง ส่วนการเก็บรักษาแก่นตะวันในอุณหภูมิ 5oC พบว่าสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานกว่า 10 สัปดาห์ โดยที่ไม่มีการเสื่อมสภาพและลดการสูญเสียน้ำหนักได้ดีกว่าเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง ปริมาณอินนูลินมีแนวโน้มลดลงตลอดการเก็บรักษา เนื่องมาจากการย่อยสลายของอินนูลินเป็นฟรุคโตสและปริมาณเยื่อใยดิบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อมีการสูญเสียน้ำหนักมากขึ้น เนื่องจากหัวแก่นตะวันเกิดการฝ่อที่ให้มีปริมาณเยื่อใยดิบเพิ่มตามไปด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=100P-HORT-0451.pdf&id=1734&keeptrack=2
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง