ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของวิธีการสกัดต่อคุณภาพของเพคตินจากใบหมาน้อยในเทือกเขาภูพาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรประภา ชุนถนอม
เจ้าของผลงานร่วม กรรณิการ์ สมบุญ , สุดารัตน์ สกุลคู , อรนุช สีหามาลา
คำสำคัญ เพคติน;ใบหมาน้อย;การสกัด;แร่ธาตุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของวิธีการสกัดต่อคุณภาพของเพคตินจากใบหมาน้อย สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ศึกษาคุณภาพของเพคตินจากใบหมาน้อยสด ใบหมาน้อยอบแห้ง และใบหมาน้อยแช่แข็งที่สกัดแบบหยาบและแบบตกตะกอนในแอลกอฮอล์หรือ dialyzed พบว่า เพคตินจากใบหมาน้อยอบแห้งที่ได้จากการสกัดแบบ dialyzed เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าความสว่าง ความใส ความหนืด ปริมาณแคลเซียมและโซเดียมมากที่สุด แต่มีความเข้มของสีเหลืองน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามพบเหล็กน้อยที่สุด และศึกษาคุณสมบัตืทาง วิสโคอิลาสติกทั้งค่าพลังงานสะสม (G’) พลังงานสูญเสีย (G”) พบว่า เพคตินจากใบหมาน้อยมีคุณสมบัติ เป็นของเหลวที่มีความหนืดมากกว่าเป็นของแข็งที่มีความยืดหยุ่น หรือมีคุณสมบัติเป็นเจลที่เหมาะสมต่อ การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=93P-HORT-014.pdf&id=926&keeptrack=5
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของวิธีการสกัดต่อคุณภาพของเพคตินจากใบหมาน้อยในเทือกเขาภูพาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง