ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบสารเคมีในการควบคุมเชื้อรา Cylindrocladium sp. สาเหตุโรคใบจุดของยูคาลิปตัส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม พัฒนา ชมพูวิเศษ , รื่นเริง สินน้ำพอง , มนัสวี สุริยวนากุล , ปุญญิศา ชารีรักษื , กฤษฎา โพธิ์เรืองเดช , อารยา ชารีรักษ์
คำสำคัญ สารเคมี Cylindrocladium sp.;ยูคาลิปตัส;โรคใบจุด
หน่วยงาน บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การนำสารเคมีกำจัดเชื้อรา 7 ชนิดได้แก่ 1.เทอร์ราโซล@ 2.คลอโรทาโลนิล@ 3.Rovral® 4.คาร์เบนดาซิม@ 5.แมนโคเซบ@ 6.ไตรฟลอกซิลโตรบิน@ และ 7.โฟริเคอร์@ มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Cylindrocladium sp. โดยผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายในอาหารคือ อัตราที่แนะนำ 10 เท่า (10X) และน้อยกว่าอัตราที่แนะนำ 10 เท่า (0.1X) ผลการทดลองพบว่าสารเคมีคาร์เบนดาซิม และโฟลิเคอร์ ทุกความเข้มข้นยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา Cylindrocladium sp. ทำให้เส้นใยไม่มีการเจริญออกมาจากชิ้นวุ้น ในขณะที่การไม่ใช้สารเคมี เชื้อราเจริญเติบโตเป็นปกติ เมื่อนำสารเคมีคาร์เบนดาซิมและโฟลิเคอร์ มาทดสอบในสภาพเด็ดใบและเรือนทดลอง พบว่า สารเคมีคาร์เบนดาซิมและโฟลิเคอร์ในอัตราที่แนะนำ ทำให้ยูคาลิปตัสแสดงอาการของโรคโดยมีระดับความรุนแรง ในขณะที่การไม่ใช้สารเคมีใบยูคาลิปตัสมีระดับความรุนแรงของโรค แต่สารเคมีโฟลิเคอร์ทำให้เกิดอาการใบไหม้ในต้นยูคาลิปตัส ภายใน 5-10 นาทีหลังการพ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=91P-PHATO-073.pdf&id=924&keeptrack=6
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การทดสอบสารเคมีในการควบคุมเชื้อรา Cylindrocladium sp. สาเหตุโรคใบจุดของยูคาลิปตัส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง