ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดความรุนแรงของโรครากปมในแตงกวา เมื่อปลูกเชื้อรา Trichoderma spp. ที่รากหรือใบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มะลิฉัตร พันธุมัย
เจ้าของผลงานร่วม วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , อนันต์ หิรัญสาลี
คำสำคัญ Trichoderma spp.;ความรุนแรง;ไส้เดือนฝอยรากปม;Meloidogyne incognita
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประเมินเชื้อรา Trichoderma spp. ต่อการลดความรุนแรงของโรครากปมในแตงกวา ซึ่งพบว่าการใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. จำนวน 5 ไอโซเลต สำหรับการลดความรุนแรงโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita โดยการราดโคนต้นและการฉีดพ่นทางใบด้วยสารแขวนลอยสปอร์ สามารถกระตุ้นให้ ต้นแตงเกิดความต้านทานต่อโรครากปมได้ โดยการราดโคนต้นแตงกวาด้วยสารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ไอโซเลต 115 ที่ 5 วัน ก่อนการราดสารแขวนลอยไข่ไส้เดือยฝอยรากปมสามารถลดการเกิดโรครากปม โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดปมน้อยที่สุด และการใช้สารแขวนลอยสปอร์ของ Trichoderma spp. ทุกไอโซเลต ฉีดพ่นทางใบที่ 5 วัน ก่อนการราดสารแขวนลอยไข่ไส้เดือนฝอยรากปม พบว่าสามารถลดการเกิดปมได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุมซึ่งไม่ได้ฉีดพ่นสารแขวนลอยของสปอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=90P-PHATO-072.pdf&id=923&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การลดความรุนแรงของโรครากปมในแตงกวา เมื่อปลูกเชื้อรา Trichoderma spp. ที่รากหรือใบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง