ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลไกและประสิทธิภาพของเห็ดบางชนิดในการควบคุมไส้เดือนฝอย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิฆนะ ชุมวิริยะสุขกุล
เจ้าของผลงานร่วม นิวัฒ เสนาะเมือง
คำสำคัญ เชื้อราปฏิปักษ์ไส้เดือนฝอย;เห็ดนางรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษากลไกและประสิทธิภาพของเห็ดในการควบคุมไส้เดือนฝอย ใช้เห็ด 5 สกุล Agrocybe, Cyathus, Coprinus, Lentinus และ Pleurotus จำนวน 14 ไอโซเลต ทดลองกับไส้เดือนฝอย Rhabitidis sp. และ Steinernema spp. พบว่าใน 24 ชั่วโมง เห็ดสกุล Pleurotus มีประสิทธิภาพในการทำลายไส้เดือนฝอย Rhabitidis sp. และ Steinernema spp. ได้ 85-100% และ 50-95% ขณะที่ P. pulmonarius Pp1 และ Lentinus strigosus ทำลายไส้เดือนฝอยได้ 25-35% และ 20-30% การใช้ก้อนเชื้อเห็ด P. ostreatus ที่ยังไม่เปิดดอกและก้อนเชื้อที่หยุดเก็บผลผลิตผสมดินปลูกเพื่อควบคุมตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอย M. incognita พบว่าก้อนเชื้อเห็ด P. ostreatus 40 กรัม สามารถควบคุมไส้เดือนฝอย M. incognita ได้ 75.6% และ 73.6%
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=87P-PHATO-053.pdf&id=920&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กลไกและประสิทธิภาพของเห็ดบางชนิดในการควบคุมไส้เดือนฝอย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง