ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาปริมาณสารไฟโทเอสโทรเจนและฤทธิ์เอสโทรเจนิกของกวาวเครือขาวและเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิศรุตม์ ไกรทอง
เจ้าของผลงานร่วม วิภาวี จึงสงวนพรสุข , ศุภลักษณ์ กฤตนัย , ผศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล , ศ. ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน
คำสำคัญ Chromenes;estrogenic activity;isoflavonoids;phytoestrogens;Pueraria candollei var. mirifica
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารไฟโทเอสโทรเจนและฤทธิ์เอสโทรเจนิกต่อเซลล์ MCF-7 ของส่วนหัวใต้ดินและลำต้นกวาวเครือขาว เพื่อหาแหล่งทดแทนสารไฟโทเอสโทรเจนจากหัวใต้ดินของกวาวเครือขาว ซึ่งเป็นที่ต้องการของท้องตลาด ผลการศึกษาพบว่าส่วนเปลือกไม้จากลำต้นกวาวเครือขาวมีปริมาณสารไฟโทเอสโทรเจนกลุ่มโครมีนสะสมอยู่มาก และมีฤทธิ์เอสโทรเจนิกต่อเซลล์ MCF-7 เช่นเดียวกับส่วนหัวใต้ดิน ดังนั้นส่วนลำต้นกวาวเครือขาวอาจใช้เป็นแหล่งทดแทนของสารไฟโทเอสโทรเจนได้ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.phcog.com/text.asp?2020/16/69/353/286756
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง