ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสภาวะอบแห้งและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
เจ้าของผลงานร่วม สุกัญญา สายธิ , ชนิษฎา วงศ์บาสก์
คำสำคัญ จิ้งหรีด;การอบแห้ง;อายุการเก็บรักษา
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษากรรมวิธีการอบแห้งจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองแดงลาย (สะดิ้ง) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบที่มีคุณภาพ และศึกษาสภาวะการอบแห้งจิ้งหรีดที่อุณหภูมิ 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส พบว่า สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบจิ้งหรีด คือที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง ได้ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบที่มีความชื้นร้อยละ 6.10 ค่าปริมาณ น้ำอิสระ (aw )เท่ากับ 0.1566 และค่าสี L*, C* และ h0 เท่ากับ 22.8, 15.0 และ 78.4 ตามลำดับ มีโปรตีนร้อย ละ 62.94 และให้พลังงานทั้งหมด 432.66 กิโลแคลอรี/100 ก. คุณค่าทางอาหารต่างๆ เช่น วิตามินเอ, บี 1, บี 2, แคลเซียม และเหล็ก เท่ากับ 16.25 ไมโครกรัม, 0.048 มก., 2.658 มก., 149.34 มก. และ 6.58 มก. ต่อ 100 ก. ตามลำดับ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ในกระป๋องพลาสติก (PET) และมีการใช้สารดูดซับออกซิเจนสามารถเก็บรักษาได้นาน 102 วัน ในขณะที่บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ และมีการเติมก๊าซไนโตรเจนจะสามารถเก็บรักษาได้นาน 167 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1_20_62_11.pdf&id=4148&keeptrack=16
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของสภาวะอบแห้งและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง