ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแป้งพรีเจลาติไนซ์จากรากบัวหลวง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภศจี จันทะปะทัด
เจ้าของผลงานร่วม ชาญณรงค์ ชมนาวัง , จิระพันธ์ ห้วยแสน , หนูเดือน สาระบุตร , กรรณิการ์ ห้วยแสน
คำสำคัญ แป้งพรีเจลาติไนซ์;รากบัวหลวง;ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ;วิธีการทำแห้ง
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของวิธีการทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ แบบถาด แบบสุญญากาศ และแบบระเหิด ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแป้งพรีเจลาติไนซ์จากรากบัวหลวง พบว่า วิธีการทำแห้งไม่มีผลต่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) และปริมาณความชื้น (ร้อยละ) ของแป้งพรีเจลาติไนซ์จากรากบัวหลวง ขณะที่วิธีการทำแห้งจะมีผลต่อค่าสี ยกเว้นค่าความเป็นสีแดงถึงความเป็นสีเขียว การทำแห้งมีผลต่อปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ตัวอย่างที่ผ่านการทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ มีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทั้งหมดสูงสุดโดยมีค่าเท่ากับ 6.97 มิลลิกรัม ของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ำหนักแห้ง และ 5.66 มิลลิกรัมของรูตินต่อกรัมน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvrj/download/year8/issue2-2559/download.php?file=147.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแป้งพรีเจลาติไนซ์จากรากบัวหลวง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง