ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณิฐิมา เฉลิมแสน
เจ้าของผลงานร่วม บุญชู นาวานุเคราะห์ , จุฑารักษ์ กิติยานุภาพ , สมยศ หมื่นวัง , สุชาติ มันตาธรรม
คำสำคัญ ใบมะรุม;นกกระทาไข่;สีไข่แดง;จุลินทรีย์ในมูลไก่
หน่วยงาน สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาระดับอาหารที่เหมาะสมของใบมะรุมแห้งบดในสูตรอาหารนกกระทาไข่ คือ อาหารผสมใบมะรุม 0 (control), 4, 8 และ 12 เปอร์เซ็นต์ พบว่า นกกระทาที่ได้รับอาหารทดลองทุกกลุ่มมีเปอร์เซ็นต์การให้ไข่ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม รวมทั้งคุณภาพไข่ในด้านน้ำหนักไข่ ความสูงไข่ขาว และความหนาเปลือกไข่ รวมทั้งจำนวนจุลินทรีย์รวม โคลิฟอร์ม และซัลโมเนลลา ในมูลไม่แตกต่างกัน นกกระทาที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับ 12 เปอร์เซ็นต์มีปริมาณอาหารที่กินน้อยที่สุด แต่มีค่าสีของไข่แดงสูงที่สุด นกกระทาที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุม 8 และ 12 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนของแลคติก แอซิคแบคทีเรียในมูลสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสมใบมะรุม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvrj/download/year8/issue2-2559/download.php?file=137.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง