ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการจัดตั้งธุรกิจเครื่องดื่ม OK Body ภายใต้ตราสินค้าเปปทีน (PEPTEIN)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤตชนินทร์ งามขำ
คำสำคัญ พฤติกรรม;เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ;คุณภาพ;การตัดสินใจเลือกซื้อ
หน่วยงาน สาขาการจัดการสาระและสร้างคุณค่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งโครงการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อการนอนหลับ OK Body ภายใต้ตราสินค้าเปปทีน (PEPTEIN) พบว่า พฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ที่ดื่มทุกวัน มีเหตุผลสำคัญในการเลือกดื่ม คือ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง มีความเชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อการนอนหลับ มีประโยชน์ คือ ช่วยในการนอนหลับ รองลงมาคือ สมองทำงานได้ดีขึ้น และปรับนาฬิกาชีวิตให้สมดุล ตามลำดับ ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า การมีสถาบันรองรับคุณภาพของสินค้า และการมีจำหน่ายอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dspace.bu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/1293/1/kitchanin_ngam.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


โครงการจัดตั้งธุรกิจเครื่องดื่ม OK Body ภายใต้ตราสินค้าเปปทีน (PEPTEIN) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง