ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง NAM DOK MAI MANGO (MANGIFERA INDICA LINN.) RIPENING CONTROL PACKAGING
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยศกร ตุลย์สถิตย์ศักดิ์
คำสำคัญ ‘Nam Dok Mai’mango;Titanium dioxide;Ethylene gas;Ethephon
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ช่วงเวลาในการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ทางเรือจะทำให้มะม่วงสุกระหว่างการขนส่ง เนื่องจากระยะเวลาในการขนส่งที่นาน มะม่วงจึงนุ่ม และเกิดการบอบช้ำเสียหายได้ง่าย อายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้จึงสั้น การดูดซับแก๊สเอทิลีนที่มะม่วงแพร่ออกมาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยชะลอการสุกของมะม่วงได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสร้างบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (smart packaging) จากฟิล์มลามิเนต 3 ชั้น ได้แก่ 1) Polyethylene Terephthalate ความหนา 12 ไมโครเมตร 2) อะลูมิเนียมฟอยล์ ความหนา 9 ไมโครเมตร และ 3) Linear Low Density Polyethylene ความหนา 80 ไมโครเมตร โดยประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการดูดซับแก๊สเอทิลีนด้วยสารไทเทเนียมไดออกไซด์ และ 2) กระบวนการเร่งการสุกเมื่อถึงปลายทางการขนส่ง โดยใช้สารละลายเอทิฟอน ทดลองนำมะม่วงเก็บรักษาร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน และเก็บรักษาต่อที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ร่วมกับสารเอทิฟอน เป็นเวลา 6 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.iaeng.org/publication/IMECS2019/IMECS2019_pp441-446.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


NAM DOK MAI MANGO (MANGIFERA INDICA LINN.) RIPENING CONTROL PACKAGING is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง