ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของวัสดุปลูกและสภาพโรงเรือนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล ที่ติดเชื้อ CyMV
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิริมา บำรุง
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว , ผศ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
คำสำคัญ กล้วยไม้;ปลอดเชื้อไวรัส;สภาพแวดล้อม;อายุการปักแจกัน
หน่วยงาน สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การใช้ต้นปลอดเชื้อ CyMV ปลูกบนกาบมะพร้าว และเลี้ยงในโรงเรือนพรางแสง เป็นวิธีที่ทำให้ต้นกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย เอียสกุล มีการเจริญเติบโตดีที่สุด หากนำคอนกรีตบล็อกมาใช้เป็นวัสดุปลูก ควรคำนึงถึงความชื้น และความร้อนที่สะสมอยู่ที่วัสดุปลูก ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ หากต้องการปลูกเลี้ยงภายใต้โรงเรือนหลังคาพลาสติกต้องคำนึงถึงความเข้มแสงที่ต้นกล้วยไม้ได้รับ เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นและจำนวนช่อดอก แต่มีข้อดี คือ ทำให้ช่อดอกมีคุณภาพดีกว่าการใช้โรงเรือนตาข่ายพรางแสง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของวัสดุปลูกและสภาพโรงเรือนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล ที่ติดเชื้อ CyMV is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง