ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการให้แสงเพิ่มต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของฟาแลนนอปซิส พันธุ์ Sogo Yukidian V3
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิมลวรรณ ชอบสอาด
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว และ รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์
คำสำคัญ กล้วยไม้, ความยาวนานของแสง, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเปิดปิดปากใบ
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเพิ่มแสงสีขาว 100 และ 150 µmol m-2s-1 ในเวลา 04:00-08:00 (เช้า) และ 16:00-20:00 น. (เย็น) ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟาแลนนอปซิสพันธุ์ Sogo Yukidian V3 อายุ 14 และ 20 เดือน การเพิ่มแสงช่วงเช้า ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 เร็วขึ้น ขณะที่การเพิ่มแสงช่วงเย็นเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 ช้าลง เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (แสงธรรมชาติอย่างเดียว) ส่วนการเพิ่มคุณภาพแสง (สีน้ำเงิน, แดง, ขาว และน้ำเงิน+แดง) ในเวลา 18:00-22:00 น. ส่งผลให้มีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบสูงขึ้น แต่รูปแบบการแลกเปลี่ยน CO2 ยังคงเดิม ทั้งนี้ การให้แสงเพิ่มไม่ส่งผลต่อการออกดอก และคุณภาพดอก
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของการให้แสงเพิ่มต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของฟาแลนนอปซิส พันธุ์ Sogo Yukidian V3 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง