ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์สตรอเบอรีในห้องปฏิบัติการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีระศักดิ์ ฉายประสาท
คำสำคัญ พันธุ์สตรอเบอรี่;สตรอเบอรี่ปลอดโรค;ปลูกสตรอเบอรี่
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การ พัฒนาการผลิตต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคในเชิงการค้า สามารถคัดเลือกสตรอเบอรี่พันธุ์ใหม่คือ พันธุ์พระราชทานเบอร์ 80 โดยใช้วิธี Tissue Culture หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสตรอเบอร์รี เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ปลอดโรค และปริมาณมากในเวลารวดเร็ว และยังนำต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย¬ื่อ มาผลิตไหลด้วยระบบ Hydroponics หรือไร้ดิน จะได้ไหลที่แข็งแรง ตรงกับที่เกษตรกรต้องการ และการตลาดด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การขยายพันธุ์สตรอเบอรีในห้องปฏิบัติการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง