ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์
คำสำคัญ มะพร้าวน้ำหอม;ส่งออกมะพร้าว;การผลิตมะพร้าว
หน่วยงาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย มะพร้าวน้ำหอมไทย มีจุดเด่นเรื่องกลิ่นหอมมากกว่าคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย พันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์ก้นจีบที่มีความหอม หวานเป็นที่นิยมผลิตเพื่อการส่งออก แหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของไทยมีอยู่3 แหล่ง คือ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี อ.สามพราน จ.นครปฐม ปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตมะพร้าวในช่วงที่ผ่านมานั้น คือการขาดแคลนมะพร้าวอ่อนมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีผลิตมะพร้าวทื่ยั่งยืน วางแผนที่จะเพิ่มพื้นที่ในการผลิตมะพร้าวอ่อนในจังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงใหม่และเพชรบูรณ์ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://transform.trf.or.th/pdf/PDG5420001_full.pdf
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชสวน
Creative Commons License


การสำรวจเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมะพร้าวอ่อนเพื่อส่งออก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง