ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการศักยภาพฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรด ในการยับยั้งการย่อยไขมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
คำสำคัญ 4 ผลไม้สลายไขมัน;ศักยภาพของฝรั่ง ส้มโอ มะละกอและสับปะรด
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากขึ้น เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทำให้มีศึกษาศักยภาพของนำผลไม้ในการลดการย่อยอาหารไขมัน โดยเลือกทดสอบผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ฝรั่ง (แป้นสีทอง) สัปปะรด (ภูเก็ต) ส้มโอ (ขาวแตงกวา) และมะละกอ (ฮอลแลนด์)เป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานหลังมื้ออาหาร ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ pancreatic lipase และการละลายของคอเลสเตอรอลใน micelles ถือได้ว่า 4 ผลไม้ มีความสามารถในการยับยั้งการย่อยอาหารไขมัน และอาจมีประโยชน์การควบคุมน้ำหนักตัวได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://transform.trf.or.th/pdf/RDG5420070.html
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • โภชนาการ
Creative Commons License


โครงการศักยภาพฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรด ในการยับยั้งการย่อยไขมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง