ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสูตรอาหารที่ชักนำการสร้างสโตรมาของเชื้อรา Cordyceps sp.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ สุทธิสา
คำสำคัญ Cordyceps sp.;ดักแด้ไหม;หนอนไหม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการเจริญของเชื้อรา Cordyceps sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) และ mushroom complete agar (MCM) หลังจากปลูกเชื้อ 21 วัน พบว่า 1. เชื้อเจริญช้ามาก แต่บนอาหาร PDA เชื้อสามารถสร้าง pigment ได้มากกว่าบนอาหาร MCM 2. การฉีดสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา Cordyceps sp. ที่ความเข้มข้น 108 สปอร์/มล. ให้กับดักแด้ไหมและหนอนไหม พบว่า เชื้อสามารถเจริญบนดักแด้ไหมได้ดีกว่าบนหนอนไหม 3. การศึกษาการเจริญของเชื้อบนอาหารกึ่งสังเคราะห์ผสมกับโปรตีนจากดักแด้ไหมหรือหนอนไหม พบว่าหลังจากปลูกเชื้อ 21 วัน 4. การเจริญของเชื้อไม่มีความแตกต่างกันทั้งชนิดอาหาร และแหล่งโปรตีน 5. การศึกษาการเจริญของเชื้อบนวัสดุธรรมชาติผสมกับโปรตีนจากดักแด้ไหมและหนอนไหมไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นการเลี้ยงเชื้อบนกิ่งหม่อนบดผสมรำข้าวผสมโปรตีนจากดักแด้ไหม 5% กิ่งหม่อนบดผสมรำข้าวผสมโปรตีนจากหนอนไหม 5 และ 10% ที่มีการเจริญน้อยกว่าในกรรมวิธื่น ไม่พบการพัฒนาเป็นสโตรมาในทุกกรรมวิธี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=83P-PATHO-006.pdf&id=916&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสูตรอาหารที่ชักนำการสร้างสโตรมาของเชื้อรา Cordyceps sp. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง