ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของแหล่งอาหารหยาบและแหล่งโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนต่อสมรรถนะการผลิตแพะเนื้อพันธุ์แบลคเบงกอล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วันทนีย์ พลวิเศษ
เจ้าของผลงานร่วม นัดติยา ประกอบแสง , อุทัย โคตรดก , สิทธิศักดิ์ คำผา , กรุง วิลาชัย
คำสำคัญ แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล;ฟางข้าว;หญ้าเนเปียร์หมัก;อาหารผสมครบส่วน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาแพะเนื้อพันธุ์แบลคเบงกอล ให้อาหารผสมครบส่วนที่มีปัจจัยในการศึกษา 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ แหล่งอาหารหยาบที่แตกต่างกัน 2 แหล่งได้แก่ ฟางข้าวและหญ้าเนเปียร์หมัก และปัจจัยที่สองคือ แหล่งวัตถุดิบโปรตีนที่แตกต่างกัน 2 แหล่งได้แก่ กากเบียร์และกากถั่วเหลือง จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า สามารถใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับกากเบียร์หรือกากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนของแพะเนื้อ โดยไม่มีผลต่อปริมาณการกินได้ของอาหารทั้งหมด และค่าเมธาโบไลท์ในเลือด อีกทั้งยังมีความเหมาะสมในการนำไปเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีราคาอาหารและต้นทุนการผลิตถูกกว่าการใช้หญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=36_Ani01.pdf&id=4070&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของแหล่งอาหารหยาบและแหล่งโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนต่อสมรรถนะการผลิตแพะเนื้อพันธุ์แบลคเบงกอล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง