ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่: Accessories Esther
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุลาภี อังศุธรไพบูลย์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ เครื่องประดับ;สินค้าแฮนด์เมด;เป็นเอกลักษณ์
หน่วยงาน สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์รายละเอียดภาพรวมของธุรกิจวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและปัจจัยแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์การแข่งขัน คู่แข่งขันทางธุรกิจ วิเคราะห์สภาพธุรกิจและความได้เปรียบทางการแข่งขัน สุดท้ายคือการจัดทำกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ถึงจุดเด่นของสินค้าและแก้ไขจุดอ่อนให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วางไว้ แผนธุรกิจจัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจ Accessories ร้าน Esther โดยเป็นการดำเนินธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเครื่องประดับสตรีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีไซน์โดดเด่นเหมาะสำหรับลูกค้าที่รักการแต่งตัวและมีความชื่นชอบในรูปแบบการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครและจะมีการผลิตในจำนวนจำกัดในแต่ละ Collection เพื่อไม่ให้สินค้ามีจำนวนเยอะเกินไป เหมาะแก่การสะสม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dspace.bu.ac.th/handle/123456789/1680
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่: Accessories Esther is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง