ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องอบแห้งอาหารทะเลด้วยไอน้ำยวดยิ่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวทัญญู รอดประพัฒน์
คำสำคัญ เครื่องอบแห้งอาหารทะเลด้วยไอน้ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การทำงานจะใช้อากาศเป็นตัวกลางในการอบแห้งก่อนเพื่ออุ่นอุปกรณ์ในระบบอบแห้งให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส เพื่อลดการควบแน่นของไอน้ำในระบบอบแห้ง และใช้ไอน้ำที่ระเหยออกจากอาหารทะเลแทน เมื่อไอน้ำที่ระเหยออกมาไหลผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อน จะเปลี่ยนจากไอน้ำอิ่มตัวเป็นไอน้ำยวดยิ่ง ก่อนเข้าไปยังห้องอบแห้ง และใช้พัดลมเป็นตัวเวียนไอน้ำภายในระบบอบแห้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JQqX-SKQjmI
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องอบแห้งอาหารทะเลด้วยไอน้ำยวดยิ่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง