ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันจระเข้, antioxidants ของครีมสมุนไพรผสม Siamese Crocodile oil และตรวจการระคายเคืองต่อเซลล์ผิวหนัง ด้วยวิธี Primary Skin Irritation test ในการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณสมุนไพรไทยผสมน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมร ประดับทอง
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วิน เชยชมศรี
คำสำคัญ Crocodile oil, Skin irritation, Fatty acid
หน่วยงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อ โทร 089-9279402
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย น้ำมันจระเข้สายพันธุ์ไทยพบกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและมีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 9,6และ3 อยู่ในระดับสูง เป็นตัวกลางที่ดีในการเก็บและนำส่งสารสกัดจากสมุนไพรเข้าสู่ผิวได้ดี นอกจากนี้ยังไม่พบการระคายเคืองต่อเซลล์ผิวหนังเมื่อทดสอบด้วยวิธี Primary Skin Irritation test กับผิวหนังกระต่าย และพบว่าน้ำมันจระเข้มีความปลอดภัยสูงเมื่อทดสอบความปลอดภัยต่อการกินในหนูแรท (LD50 cut of >5,000 mg/kg bw) ดังนั้นน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทยมีความปลอดภัยสูงทั้งการทาและการกิน ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง