ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ถั่วแลบแลบเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตแกะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชื่นจิต แก้วกัญญา
เจ้าของผลงานร่วม วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ , ดวงใจ วะดวงชัย , วิไลภรณ์ พุทธไธสง
คำสำคัญ แกะ;ถั่วแลบแลบ;หญ้าแพงโกล่า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประเมินผลของการใช้ถั่วแลบแลบและหญ้าแพงโกล่าเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะ ใช้แกะลูกผสม (ซานต้าอิเนส x ดอร์เปอร์ x พื้นเมือง) จำนวน 16 ตัว เลี้ยงด้วยอาหารหยาบแห้งที่แตกต่างกัน คือ 1) หญ้าแพงโกล่าแห้ง 100% (ชุดควบคุม) (T1) 2) ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 20:80 (T2) 3) ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 35:65 (T3) และ 4) ถั่วแลบแลบแห้ง : หญ้าแพงโกล่าแห้ง สัดส่วน 50:50 (T4) ทุกตำรับทดลองมีการเสริมอาหารข้น 12.27% โปรตีน อัตรา 1% ของน้ำหนักตัว ระยะเวลาทดลอง 84 วัน ผลการทดลองพบว่า การกินได้ของแกะในรูปของวัตถุแห้ง เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัว อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และประสิทธิภาพของการใช้อาหารไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง สำหรับการย่อยได้ พบว่าแกะทดลองในกลุ่มที่ 3 และ 4 มีการย่อยได้ของวัตถุแห้ง การย่อยได้ของเยื่อใย NDF และ ADF สูงกว่า กลุ่มที่ 1 และ 2 ส่วนค่าการกินได้ของโปรตีนและการย่อยได้ของโปรตีนเห็นได้ว่าแกะทดลองกลุ่มที่ 2, 3 และ 4 มีสูงกว่ากลุ่มที่ 1
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=62P-ANI-002.pdf&id=891&keeptrack=16
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ถั่วแลบแลบเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตแกะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง