ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของแบคทีเรีย Bacillus licheniformis BFP011 ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปัทมวรรณ มณีสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม พิศาล ศิริธร
คำสำคัญ Pepper;anthracnose;Bacillus;licheniformis;Colletotrichum capsici
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การนำแบคทีเรีย Bacillus spp.ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช จำนวน 11 ไอโซเลตมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum capsici จำนวน 4 ไอโซเลตที่แยกได้จากก้าน ใบ ผล และไอโซเลต 158 ci/KU พบว่า แบคทีเรีย Bacillus licheniformis ไอโซเลต BFP011 ที่ทำให้เข้มข้นด้วยเครื่อง evaporator สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. capsici จำนวน 12 ไอโซเลตได้ดี เมื่อนำเส้นใยและสปอร์ของเชื้อรา C. capsici ใส่ลงในเวลล์แขวนลอยแบคทีเรีย B. licheniformis ไอโซเลต BFP011 ความเข้มข้น 1x108 cfu/ml และสารสกัดหยาบของแบคทีเรีย B. licheniformis BFP011 ความเข้มข้น 1,000 มก./มล. เป็นเวลา 24 ชม. ทำให้เส้นใยของเชื้อรา C. capsici มีลักษณะบวมพอง และลดเปอร์เซ็นต์การงอกของสปอร์เชื้อรา C. capsici ลงได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=55O-PHATO-027.pdf&id=884&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของแบคทีเรีย Bacillus licheniformis BFP011 ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง