ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีสั้น จากน้ำพระราชหฤทัย...สู้ความสุขของปวงประชา ตอนที่ 1 พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
คำสำคัญ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ปราชญ์ในเรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริง ศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม นั้น เป็นที่ประจักและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น หาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YaKnOJr2Jus
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สารคดีสั้น จากน้ำพระราชหฤทัย...สู้ความสุขของปวงประชา ตอนที่ 1 พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง