ค้นหา


8,178 ผลลัพธ์การค้นหา ทั้งหมด

  

"The Time Machine" การแสดงผลด้วยเครื่องฉายภาพขนาดเสมือนจริงบนวัตถุ

เจ้าของผลงาน : ธนาภรณ์ แซ่ลี้
จำนวนผู้เข้าชม : 1098 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2561

"การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ"

เจ้าของผลงาน : อ.วัชรพล ชยประเสริฐ
จำนวนผู้เข้าชม : 2237 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"การปลูกขนุนบนลานหิน" สร้างรายได้

เจ้าของผลงาน : นคร มหาชน
จำนวนผู้เข้าชม : 1282 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"กีฬาผู้สูงอายุ"

เจ้าของผลงาน : บีบีซีไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 720 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน"

เจ้าของผลงาน : ปฐมพร ดำงาม
จำนวนผู้เข้าชม : 1471 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"จุฬาสมาร์ทเลนส์" เลนส์เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม : 972 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"ถั่งเช่าสีทอง" เห็ดมูลค่าสูงที่เพาะเองได้ไม่ยาก

เจ้าของผลงาน : ธนัชญา เกณฑ์ขุนทด
จำนวนผู้เข้าชม : 1391 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"นวัตกรรมอ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ"

เจ้าของผลงาน : เอียด จารุรัตน์
จำนวนผู้เข้าชม : 2140 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
จำนวนผู้เข้าชม : 4237 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"บัวตอง" Buatong : ภาพยนตร์แอนิเมชันแสดงศิลปะล้านนาไทย

เจ้าของผลงาน : วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์
จำนวนผู้เข้าชม : 470 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2561
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710