ค้นหา


2,590 ผลลัพธ์การค้นหา ทั้งหมด

  

" น้ำมันมะพร้าวแก้โรคความจำเสื่อม "

เจ้าของผลงาน : ปานเทพ พังพงษ์พันธ์
จำนวนผู้เข้าชม : 255 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"The Time Machine" การแสดงผลด้วยเครื่องฉายภาพขนาดเสมือนจริงบนวัตถุ

เจ้าของผลงาน : นางสาวธนาภรณ์ แซ่ลี้
จำนวนผู้เข้าชม : 245 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า" ภูมิปัญญาคนไทย

เจ้าของผลงาน : ปกรณ์เกียรติ ธัญทวีวรรณ, ศิริพงษ์ ธัญทวีวรรณ
จำนวนผู้เข้าชม : 296 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ"

เจ้าของผลงาน : อ.วัชรพล ชยประเสริฐ
จำนวนผู้เข้าชม : 815 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"การปลูกขนุนบนลานหิน" สร้างรายได้

เจ้าของผลงาน : นคร มหาชน
จำนวนผู้เข้าชม : 262 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"การใช้สมาร์ตโฟน" Infographic

เจ้าของผลงาน : รัฐภัทร อ่อนน้อม
จำนวนผู้เข้าชม : 291 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน"

เจ้าของผลงาน : ปฐมพร ดำงาม
จำนวนผู้เข้าชม : 341 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"จุฬาสมาร์ทเลนส์" เลนส์เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม : 68 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"ถั่งเช่าสีทอง" เห็ดมูลค่าสูงที่เพาะเองได้ไม่ยาก

เจ้าของผลงาน : ธนัชญา เกณฑ์ขุนทด
จำนวนผู้เข้าชม : 313 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"นวัตกรรมอ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ"

เจ้าของผลงาน : เอียด จารุรัตน์
จำนวนผู้เข้าชม : 463 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710