เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

หัวข้อข่าว : เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทั่วทิศต่างพร้อมน้อมกราบไหว้
ถวายพระพรแค่แม่ฟ้าไทย
บันดาลให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710