การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference 2018 (KVAC 19th)

หัวข้อข่าว : การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference 2018 (KVAC 19th)

วันที่ 4 - 5 เมษายน 2561

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710