นำเข้าล่าสุด

เส้นทางปลาทูไทย

เจ้าของผลงาน : จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
คำสำคัญ : การอนุรักษ์ปลาทูไทย, เส้นทางปลาทูไทย
วันที่เผยแพร่ : 19 มิถุนายน 2561

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าของผลงาน : ดร.สิริกร เลิศลัคธนาธาร
คำสำคัญ : การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การเกษตรในจังหวัดสมุทรสงคราม, การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่เผยแพร่ : 19 มิถุนายน 2561

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

เจ้าของผลงาน : รศ. ดร. วลัยวัชร ชัยบุตร
คำสำคัญ : นักศึกษาผู้ใหญ่, การเรียนออนไลน์, การสอนภาษาอังกฤษออนไลน์
วันที่เผยแพร่ : 19 มิถุนายน 2561

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,048 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,032 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,683 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 3,677 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 3,435 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 3,397 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 3,108 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,896 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,749 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,741 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

3,815 รายการ
ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
288
นิติศาสตร์
9
ปรัชญา
95
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
25
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
154
วิทยาศาสตร์การแพทย์
530
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
258
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
695
สังคมวิทยา
331
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
282
เศรษฐศาสตร์
409

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710