นำเข้าล่าสุด

การขึ้นรูปโครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดแบบมีรูพรุนจากพอลีแลคติกแอสิดเพื่อพัฒนาให้เป็นกระดูกเทียม

เจ้าของผลงาน : ดร.รังสิมา ชลคุป
คำสำคัญ : พอลีแลคติกแอสิดเกรดทางการแพทย์, สารสร้างรูพรุน, ค่าต้านแรงกด, ความเป็นรูพรุน, เซลล์ต้นกำเนิด, เซลล์กระดูก
วันที่เผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาระบบตัวริเริ่มปฏิกิริยาคู่ตัวใหม่ไตรบิวทิลทิน(IV) บิวทอกไซด์/อะลูมิเนียม ไตร-เซค-บิวทอกไซด์สำหรับใช้ในการพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของวงเอสเทอร์

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
คำสำคัญ : ระบบตัวริเริ่มปฏิกิริยาคู่ตัวใหม่, ไตรบิวทิลทิน(IV), บิวทอกไซด์, อะลูมิเนียม, ไตร-เซค-บิวทอกไซด์การศึกษาจลนพลศาสตร์, การพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวง, เอปไซลอน-แคโพรแลกโทน, แอล-แลกไทด์
วันที่เผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมและกลุ่มประชากรของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการย่อยไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีการปนเปื้อน

เจ้าของผลงาน : ดร. พรินท์พิดา สนธิพันธ์
คำสำคัญ : เฮกซะเดคเคน, ฟีแนนทรีน, น้ำมันดีเซล, กลุ่มประชากรจุลินทรีย์ท้องถิ่น, อัตราการย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน, ดินตะกอนทะเล
วันที่เผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2561

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,248 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,154 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,802 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 3,771 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 3,541 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 3,514 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 3,215 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,987 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,848 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,836 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

3,921 รายการ
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
295
นิติศาสตร์
11
ปรัชญา
102
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
27
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
157
วิทยาศาสตร์การแพทย์
537
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
266
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
711
สังคมวิทยา
347
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
292
เศรษฐศาสตร์
421

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) R&D Digital Gateway วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710