สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 79
Infographic 728
Video 297
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 99
Infographic 1044
Video 312
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 67
Infographic 712
Video 148
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 132
Infographic 2258
Video 819
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 111
Infographic 1577
Video 300
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 23
Infographic 322
Video 56
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
244
e-Book
523
Infographic
280
Video
0
Motion Graphic
41
e-Book
51
Infographic
2
Video
0
Motion Graphic
98
e-Book
135
Infographic
5
Video
0
Motion Graphic
127
e-Book
136
Infographic
22
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด