นำเข้าล่าสุด

การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเชิงพาณิชย์

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
คำสำคัญ : เห็ดถั่งเช่าสีทอง, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, เครื่องหมายดีเอ็นเอ, เมล็ดธัญพืชงอก, ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน, ฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ
วันที่เผยแพร่ : 20 กันยายน 2560

การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านเบาหวานของโรงพยาบาลกาบเชิง : ฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ทำมาตรฐาน และเตรียมผลิตภัณฑ์

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
คำสำคัญ : ตำรับยาต้านเบาหวานของโรงพยาบาลกาบเชิง, ต้านเบาหวาน, โคคลาน, บอระเพ็ด, สะเดา
วันที่เผยแพร่ : 20 กันยายน 2560

โครงการ การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาไทย(เทพรังษิต) ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (ระยะที่ 1)

เจ้าของผลงาน : ดร. ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล
คำสำคัญ : ประสิทธิผล, ความปลอดภัย, ตำรับยาไทย (เทพรังษิต), โรคสะเก็ดเงิน
วันที่เผยแพร่ : 20 กันยายน 2560

รายการยอดนิยม

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,894 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,789 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,698 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,667 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 2,584 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,545 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 2,219 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,136 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,027 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,985 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

3,009 รายการ
ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
219
นิติศาสตร์
6
ปรัชญา
66
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
15
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
127
วิทยาศาสตร์การแพทย์
468
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
223
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
579
สังคมวิทยา
267
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
246
เศรษฐศาสตร์
299

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ EXPLORE ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710