สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 43
Infographic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: infographic

Filename: brave/index.php

Line Number: 83

Video

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: video

Filename: brave/index.php

Line Number: 89

Motion Graphic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: motion-graphic

Filename: brave/index.php

Line Number: 95

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 63
Infographic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: infographic

Filename: brave/index.php

Line Number: 83

Video

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: video

Filename: brave/index.php

Line Number: 89

Motion Graphic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: motion-graphic

Filename: brave/index.php

Line Number: 95

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 46
Infographic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: infographic

Filename: brave/index.php

Line Number: 83

Video

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: video

Filename: brave/index.php

Line Number: 89

Motion Graphic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: motion-graphic

Filename: brave/index.php

Line Number: 95

เกษตรศาสตร์

e-Book 110
Infographic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: infographic

Filename: brave/index.php

Line Number: 83

Video

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: video

Filename: brave/index.php

Line Number: 89

Motion Graphic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: motion-graphic

Filename: brave/index.php

Line Number: 95

สังคมศาสตร์

e-Book 71
Infographic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: infographic

Filename: brave/index.php

Line Number: 83

Video

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: video

Filename: brave/index.php

Line Number: 89

Motion Graphic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: motion-graphic

Filename: brave/index.php

Line Number: 95

มนุษยศาสตร์

e-Book 16
Infographic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: infographic

Filename: brave/index.php

Line Number: 83

Video

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: video

Filename: brave/index.php

Line Number: 89

Motion Graphic

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: motion-graphic

Filename: brave/index.php

Line Number: 95

สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
157
e-Book
432
Infographic
259
Video
0
Motion Graphic
24
e-Book
34
Infographic
0
Video
0
Motion Graphic
83
e-Book
120
Infographic
1
Video
0
Motion Graphic
84
e-Book
92
Infographic
10
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด