นำเข้าล่าสุด

ผลของการเล่นเกมปริศนาเพนโทมิโนต่อการเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เจ้าของผลงาน : ณัฐธยาน์ วงษ์วาทย์
คำสำคัญ : ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์, เกมปริศนาเพนโทมิโน รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, เกมปริศนาเพนโทมิโน รูปแบบเกมตัวต่อ, เกมปริศนาเพนโทมิโน
วันที่เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการกระตุ้นด้วยการแลกเปลี่ยนเกสต์ในสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทชิฟเบสชนิดยืดหยุ่น

เจ้าของผลงาน : สิริภัค จิตติรัตนกุล
คำสำคัญ : สารประกอบรูพรุนซูปราโมเลกุล, ชิพพ์เบส, การแลกเปลี่ยนเกสต์
วันที่เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563

SINGLE CRYSTAL-TO-SINGLE CRYSTAL TRANSFORMATIONS AND MAGNETIC PROPERTIES OF NOVEL COPPER(II) BASED METAL-ORGANIC FRAMEWORKS

เจ้าของผลงาน : Kodchakorn Samakun
คำสำคัญ : coordination polymers, single crystal-to-single-crystal transformation, Copper(II), Magnetic
วันที่เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563

รายการยอดนิยม

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 9,687 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 8,834 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 8,435 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 7,333 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 7,086 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 6,191 ครั้ง

ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

เจ้าของผลงาน : ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ : ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,936 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 5,333 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 5,062 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 5,043 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

7,421 รายการ
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
555
นิติศาสตร์
33
ปรัชญา
367
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
80
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
451
วิทยาศาสตร์การแพทย์
777
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
453
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
766
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
538
เศรษฐศาสตร์
978

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710