นำเข้าล่าสุด

การทำงานของกล้ามเนื้อกางสะโพกขณะขึ้นลงบันไดในผู้ที่มีและไม่มีข้อเข่าเสื่อม

เจ้าของผลงาน : นางสาว โสภิญญา ปลื้มใจ
คำสำคัญ : HIP AND KNEE FRONTAL MOMENTS, GLUTEUS MEDIUS MUSCLE, KNEE OSTEOARTHRITIS, โมเมนต์การกางและหุบของข้อสะโพกและข้อเข่า, ข้อเข่าเสื่อม, กล้ามเนื้อกางสะโพก
วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2560

โครงการเพิ่มศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนภัส พันธ์พลกฤต
คำสำคัญ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ, การเพิ่มศักยภาพครู, การพัฒนาจิตสาธารณะ, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2560

รายการยอดนิยม

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,650 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,602 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,432 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 2,415 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,367 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,355 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 2,014 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,984 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,918 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,867 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

2,758 รายการ
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
190
นิติศาสตร์
4
ปรัชญา
56
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
109
วิทยาศาสตร์การแพทย์
446
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
175
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
544
สังคมวิทยา
248
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
226
เศรษฐศาสตร์
272

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ EXPLORE ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710