นำเข้าล่าสุด

ผลของแบบจำลองการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ การฝึกทักษะและการฝึกสติต่อการควบคุมอาหารเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมระดับน้ำตาลไม่ได้

เจ้าของผลงาน : นิตยา สุขชัยสงค์
คำสำคัญ : การรับประทานอาหาร,ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม,แบบจำลองการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ การฝึกทักษะ,การฝึกสติ, เบาหวานชนิดที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564

ทำนองเทศน์มหาชาติ "ระบำเทศน์" ใน 7 จังหวัดล้านนา

เจ้าของผลงาน : นายองอาจ อินทนิเวศ
คำสำคัญ : ทำนองระบำเทศน์, เทศน์มหาชาติ, ล้านนา, มานุษยดนตรีวิทยา, ดนตรี
วันที่เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564

รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย

เจ้าของผลงาน : นายพิณะเวช คงยั่งยืน
คำสำคัญ : ผู้นำเยาวชน, สิ่งแวดล้อมศึกษา, โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา, มัธยมศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 13,306 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 13,016 ครั้ง

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 12,655 ครั้ง

การทำสบู่ว่านหางจระเข้

เจ้าของผลงาน : นายคริษฐ์ ศรีศิลปอุดม
คำสำคัญ : การทำสบู่, ว่านหางจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม : 12,026 ครั้ง

ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

เจ้าของผลงาน : ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ : ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าชม : 10,178 ครั้ง

รู้ทันเรื่องพริก ส่วนไหนของพริกที่เผ็ดที่สุด วิธีการแก้อาการเผ็ดที่ดีที่สุด

เจ้าของผลงาน : ดร. ศศิวิมล แสวงผล
คำสำคัญ : ประโยชน์ของพริก, รู้ทันพริก, วิธีแก้เผ็ด
จำนวนผู้เข้าชม : 9,669 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 9,541 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 9,029 ครั้ง

การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล

เจ้าของผลงาน : ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
คำสำคัญ : ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ, การคัดลอกผลงาน, academic integrity, plagiarism
จำนวนผู้เข้าชม : 8,453 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 7,987 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

8,858 รายการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
697
นิติศาสตร์
49
ปรัชญา
450
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
101
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
553
วิทยาศาสตร์การแพทย์
859
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
513
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
944
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
670
เศรษฐศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708