นำเข้าล่าสุด

การศึกษารการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทมนในอัตราที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ

เจ้าของผลงาน : กชกร เดชะคำภู
คำสำคัญ : การบริหารจัดการจ้ำ, ต้นทุนค่าน้ำ, ความเต็มใจจ่าย, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
วันที่เผยแพร่ : 8 ธันวาคม 2560

การศึกษาและออกแบบพัฒนาชุดอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังสร้างค่านิยมและจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กไทย

เจ้าของผลงาน : ประชม ทางทอง
คำสำคัญ : การศึกษาและออกแบบพัฒนา, ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้, ค่านิยมจิตสำนึกสุจริตและคุณธรรมเด็กไทย
วันที่เผยแพร่ : 6 ธันวาคม 2560

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เจ้าของผลงาน : นายสุชัชจ์ ศรีแก้ว
คำสำคัญ : ก๊าซชีวภาพ, การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์, การควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี, สกัดสารจากสมุนไพร, การทำเห็ดกอง, สารชีวภาพไคโตซาน, เห็ดนางรม
วันที่เผยแพร่ : 6 ธันวาคม 2560

รายการยอดนิยม

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 3,171 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,016 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 3,008 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,944 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 2,775 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,757 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 2,438 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,308 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,184 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,140 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

3,296 รายการ
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
246
นิติศาสตร์
8
ปรัชญา
73
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
20
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
135
วิทยาศาสตร์การแพทย์
490
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
244
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
616
สังคมวิทยา
277
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
264
เศรษฐศาสตร์
320

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710