เกี่ยวกับ EXPLORE

สรุปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ EXPLORE

สรุปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net

1. ผู้ใช้งาน คลิกเมนู "เข้าสู่ระบบ" และสมัครสมาชิก

2. ระบบจะแจ้งรหัสผ่าน (password) ให้กับผู้ใช้งานทาง e-mail

3. ผู้ใช้งานอัพโหลด (Upload) ข้อมูลผลงานวิจัยเข้าระบบ  โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลและอัพโหลดคลิปวิดีโอ/รูปภาพให้ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งกรอกข้อมูลในส่วนของ "ใบอนุญาตลิขสิทธิ์" สำหรับผลงาน

4. ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอ (Home) เพื่อรอการอนุมัติ (Approve) เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูล อัพโหลดคลิปวิดีโอ/รูปภาพ และอนุญาตลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 

5. ระบบจะส่งกลับ (Reject) หากข้อมูลและคลิปวิดีโอ/รูปภาพ ไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

6. ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่หน้าแรกของเว็บไซต์  เมื่อได้รับการอนุมัติเผยแพร่ (Publish) แล้ว 

                             ------------------------------------

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710