, นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์,

ผลงานทั้งหมด

  • ดร.ปัทมา พอดี
  • แผ่นดินไหว, รอยเลื่อนแม่จัน, อินซาร์, ภาพซาร์, การเคลื่อนตัวก่อนเกิดแผ่นดินไหว, อัตราการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน, ความลึกของการยึดติดกันของรอยเลื่อน, คาบอุบัติซ้ำ
  • 15 พฤษภาคม 2561