-

ผลงานทั้งหมด

 • ดร.พญ.ปานใจ โวหารดี
 • ระยะเวลาหลังการเสียชีวิต, น้ำวุ้นลูกตา, โลหะหนัก, แคลเซียม, ทองแดง, เหล็ก, โพแทสเซียม, การประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิต, การเปลี่ยนแปลงหลังการเสียชีวิต, postmortem interval (PMI), vitreous humor, elements, calcium, copper, iron, potassium, postmortem interval estimation, postmortem change, inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS)
 • 21 มีนาคม 2562
 • ธนเดช วิมูลคะ
 • การตัดสินใจใช้บริการซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
 • 18 พฤศจิกายน 2562
 • วรุณญา อัจฉริยบดี
 • ฉาก, ตลาด, พื้นที่, นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • พัชริดา พิชัย
 • เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว, หมูยอ
 • 2 ธันวาคม 2562
 • พรเทพ อินพรหม
 • หนังสือพิมพ์, การนําเสนอข่าว, ภัยแล้ง
 • 13 พฤษภาคม 2563
 • สิรินาถ ปลอดสุวรรณ
 • แบคทีเรียย่อยสลายน้ามัน, เอนไซม์ไลเปส, น้ามันและไขมัน, น้าเสียการผลิตปลาส้ม, ระบบ เอสบีอาร์
 • 26 สิงหาคม 2562
 • of 33