สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 93
Infographic 742
Video 297
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 110
Infographic 1055
Video 313
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 71
Infographic 716
Video 148
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 144
Infographic 2269
Video 820
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 129
Infographic 1593
Video 300
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 31
Infographic 330
Video 59
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
285
e-Book
564
Infographic
286
Video
0
Motion Graphic
44
e-Book
54
Infographic
2
Video
0
Motion Graphic
103
e-Book
140
Infographic
5
Video
0
Motion Graphic
145
e-Book
155
Infographic
22
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด