สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 43
Infographic 693
Video 294
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 63
Infographic 1006
Video 308
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 46
Infographic 690
Video 147
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 110
Infographic 2236
Video 816
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 71
Infographic 1536
Video 296
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 16
Infographic 315
Video 54
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
157
e-Book
432
Infographic
270
Video
0
Motion Graphic
24
e-Book
34
Infographic
0
Video
0
Motion Graphic
83
e-Book
120
Infographic
4
Video
0
Motion Graphic
84
e-Book
92
Infographic
18
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด